0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

© 2023 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

Anna Dinisová (88)

Miesto narodenia: N/A Dátum narodenia: 20.12.1929 Dátum úmrtia: 26.04.2018

Miesto pohrebu: Kostol Všetkých svätých, Kamenica Termín pohrebu: 30.04.2018 o 11:00

Anna Dinisová

Anna Dinisová

O pohrebe

Mapa

Parte

Kondolencie (2)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Rod.Andraščikova - 13.06.2021, 11:21

    Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti nech odpočíva v pokoji. Amen

  2. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Peter - 29.04.2018, 0:00