0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

© 2023 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

Anna Galliková (66)

Miesto narodenia: Spišská Sobota Dátum narodenia: 15.10.1956 Dátum úmrtia: 01.09.2023

Miesto pohrebu: Stará Ľubovňa, Kostol sv. Petra a Pavla / Dom smútku Termín pohrebu: 06.09.2023 o 13:00

Anna Galliková

O pohrebe

Mapa

Parte

Kondolencie (2)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Rod. Miturová - 04.09.2023, 21:09

    Úprimnú sústrasť rodine

  2. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Kandráč pohrebná služba - 04.09.2023, 12:04

    V mene Pohrebníctva Kandráč nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom.