0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

© 2024 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

ANNA POLÁKOVÁ (90)

Miesto narodenia: N/A Dátum narodenia: 23.08.1933 Dátum úmrtia: 26.01.2024

Miesto pohrebu: Kostolište Termín pohrebu: 30.01.2024 o 15:00

ANNA POLÁKOVÁ

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v utorok 30.01.2024 o 15:00 hod. na cintoríne v Kostolišti. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Mapa

Parte

Kondolencie (1)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

    Pohrebníctvo Ecker - 26.01.2024, 10:11