0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

© 2024 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

Anna Živicová rod. Kučerová (90)

Miesto narodenia: Kostolište Dátum narodenia: 05.05.1933 Dátum úmrtia: 07.01.2024

Miesto pohrebu: Kostolište Termín pohrebu: 10.01.2024 o 15:45

Anna Živicová rod. Kučerová

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 10. januára 2024 o 15:45 hodine na cintoríne v KostoS drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 10. januára 2024 o 15:45 hodine na cintoríne v Kostolišti. Zádušná svätá omša bude o 15:00 hodine v miestnom kostole.lišti. Zádušná svätá omša bude o 15:00 hodine v miestnom kostole.

Mapa

Parte

Kondolencie (6)

 1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Darážová - 10.01.2024, 16:06

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 2. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Sajanová Marta - 10.01.2024, 9:05

  Odpočívajte v pokoji.
  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 3. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Mária Bilkovičová - 09.01.2024, 12:10

  Prijmite našu úprimnú sústrasť. Nech odpočíva v pokoji.
  rodina Bilkovičová

 4. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Tono Černý s rodinou - 09.01.2024, 11:11

  Príjmite úprimnú sústrasť

 5. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Štefan Tesarovič - 08.01.2024, 9:17

  Úprimnú sústrasť celej rodine nech odpočíva v pokoji.

 6. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Pohrebníctvo Ecker - 08.01.2024, 9:11