0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

© 2024 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

FRANTIŠEK SIVÁK (79)

Miesto narodenia: N/A Dátum narodenia: 26.03.1944 Dátum úmrtia: 21.11.2023

Miesto pohrebu: Gajary Termín pohrebu: 25.11.2023 o 15:00

FRANTIŠEK SIVÁK

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v sobotu 25.11.2023 o 15:00 hod. na cintoríne v Gajaroch. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Mapa

Parte

Kondolencie (2)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

    Krivda Ján - 22.11.2023, 14:12

    Úprimnú sústrasť celej rodone. Odpočívaj v pokoji.

  2. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

    ecker - 22.11.2023, 13:13

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom