0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

© 2024 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

Hedviga Góraková

Miesto narodenia: N/A Dátum narodenia: N/A Dátum úmrtia: 20.06.2024

Miesto pohrebu: Bojničky Termín pohrebu: 24.06.2024 o 15:00

Hedviga Góraková

S hlbokým žiaľom oznamu jeme, že dňa 20. júna 2024
vo veku 80 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra,
švagriná, teta, priateľka a známa
Hedviga GÓRAKOVÁ
rod. Skalická

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Bojničkách. Posledná rozlúčka sa bude konať 24. júna 2024 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne.

Mapa

Parte

Kondolencie (6)

 1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Rodina Kamenčiková - 26.06.2024, 17:21

  Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine.
  Hedka odpočívaj pokoji.

 2. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Ondrejkova Adriana - 25.06.2024, 8:58

  Prijmite úprimnú sústrasť 🖤

 3. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Marta Žaková - 23.06.2024, 17:49

  Odpočívaj v pokoli Hedka.

 4. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Eva Skalická - 21.06.2024, 20:02

  Odpočívaj v pokoji. Úprimnú sústrasť.

 5. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Mima - 21.06.2024, 16:11

  Odpočivaj v pokoji teta Heda..🖤 Úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

 6. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Schottert Pohrebná služba - 21.06.2024, 16:04