0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

© 2023 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

Helena Knapíková (92)

Miesto narodenia: Chmeľnica Dátum narodenia: 18.04.1931 Dátum úmrtia: 30.08.2023

Miesto pohrebu: Chmeľnica, Kostol sv. Ondreja Termín pohrebu: 02.09.2023 o 10:00

Helena Knapíková

O pohrebe

Mapa

Parte

Kondolencie (1)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Kandráč pohrebná služba - 30.08.2023, 9:43

    V mene Pohrebníctva Kandráč nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom.