0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

© 2023 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

Ján Duch (50)

Miesto narodenia: N/A Dátum narodenia: 07.05.1966 Dátum úmrtia: 20.12.2016

Miesto pohrebu: Kostol Všetkých svätých, Kamenica Termín pohrebu: 16.06.2017 o 11:00

Ján Duch

O pohrebe

Mapa

Parte

Kondolencie (1)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Rod.Andraščikova - 13.06.2021, 11:28

    Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti nech odpočíva v pokoji. Amen