0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

© 2022 Stingray Studio

Jozef Šašala (79)

Miesto narodenia: Jakubany Dátum narodenia: 19.12.1942 Dátum úmrtia: 25.10.2022

Miesto pohrebu: Jakubany, Dom smútku Termín pohrebu: 28.10.2022 o 10:00

Jozef Šašala

O pohrebe

Mapa

Parte

Kondolencie (2)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Maria - 13.11.2022, 19:39

    Odpocinutie vecne daj mu Pane

  2. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Kandráč pohrebná služba - 26.10.2022, 11:13

    V mene Pohrebníctva Kandráč nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom.