0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

© 2024 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

Jozefína Volková

Miesto narodenia: N/A Dátum narodenia: N/A Dátum úmrtia: 06.02.2024

Miesto pohrebu: Dvorníky Termín pohrebu: 12.02.2024 o 12:30

Jozefína Volková

S hlbokým žiaľom oznamuje me, že dňa 6. februára 2024
vo veku 56 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra,
švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa
Jozefína VOLKOVÁ
rod. Rumanová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Dvorníkoch. Pohreb sa začne 12. februára 2024 o 12:30 hodine zádušnou sv. omšou v kostole Povýšenia Svätého Kríža. Po skončení sv. omše budú pohrebné obrady pokračovať na miestnom cintoríne.

Mapa

Parte

Kondolencie (7)

 1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Kamarátka z detstva - 11.02.2024, 22:10

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Jojka odišla si príliš skoro.Odpočivaj v pokoji.

 2. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Iveta Volkova - 08.02.2024, 19:23

  Nech odpočíva v pokoji

 3. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Mária - 08.02.2024, 15:52

  Úprimnú sústrast

 4. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Helena Skalicanova - 08.02.2024, 14:21

  Odpočívaj v pokoji a úprimnú sústrasť celej rodine

 5. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Kristína Volkova - 08.02.2024, 14:17

  Odpočívaj v pokoji

 6. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Iveta - 07.02.2024, 17:01

  Odpočívaj v pokoji. Úprimnú sústrasť rodine.

 7. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

  Schottert Pohrebná služba - 07.02.2024, 15:36