0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

© 2024 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

MÁRIA DOŠKOVÁ (88)

Miesto narodenia: N/A Dátum narodenia: 24.08.1935 Dátum úmrtia: 28.12.2023

Miesto pohrebu: Lozorno Termín pohrebu: 03.01.2024 o 14:45

MÁRIA DOŠKOVÁ

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 03.01.2024 o 14:45 hod. na cintoríne v Lozorne. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v pastoračnom centre.

Mapa

Parte

Kondolencie (2)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

    r.Kujanová - 29.12.2023, 18:06

    Úprimnú sústrasť celej rodine prajeme.

  2. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

    Pohrebníctvo Ecker - 29.12.2023, 14:35