0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

© 2023 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

Mária Tarasovičová (75)

Miesto narodenia: Šarišské Jastrabie Dátum narodenia: 15.01.1948 Dátum úmrtia: 31.08.2023

Miesto pohrebu: Šarišské Jastrabie, Dom smútku Termín pohrebu: 02.09.2023 o 13:00

Mária Tarasovičová

O pohrebe

Mapa

Parte

Kondolencie (1)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Kandráč pohrebná služba - 31.08.2023, 9:00

    V mene Pohrebníctva Kandráč nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom.