0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

© 2023 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

Terézia Pribulová (78)

Miesto narodenia: N/A Dátum narodenia: 01.10.1938 Dátum úmrtia: 13.06.2017

Miesto pohrebu: N/A Termín pohrebu: 01.01.1970

Terézia Pribulová

O pohrebe

Mapa

Parte

Kondolencie (2)

  1. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Rod.Andraščikova - 13.06.2021, 11:26

    Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti nech odpočíva v pokoji. Amen

  2. Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebnístva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte

    Xxx - 02.11.2020, 22:17