0
Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

© 2024 Stingray Studio

Digitálne pohrebníctvo, Pohrebníctvo, Pohrebníctva, Pohrebná služba, Pohrebné služby, Spomienkové stránky, Online spomienkové stránky, Opustili nás, Živý prenos pohrebov, Online prenos pohrebov, Livestream pohrebov, Parte, Online parte, Funerio.sk, Digitálna spomienka s úctou

Podporné Pohrebné Združenie Na Slovensku

Betliar Okres Rožňava Košický kraj Pre pohrebné služby

N/A Súradnice: N/A

+421 911 456 505 ppzbetliar@ppzbetliar.sk ppzbetliar.sk

Podporné Pohrebné Združenie Na Slovensku

Podporné pohrebné združenie na Slovensku – Ústredie Betliar je občianskym združením, ktoré pracuje na princípoch solidarity, súdržnosti, spolupatričnosti a humanity. Predmetom jeho činnosti je vzájomná podpora členov, poskytovanie finančnej podpory v prípade úmrtia člena a pomoc pri organizovaní jeho dôstojného pohrebu. Založené bolo dňa 11. marca 1928 v ťažkých podmienkach veľkej hospodárskej krízy a oslávilo už 95.výročie svojho vzniku. V súčasnosti má 214 odbočiek a vyše 42.000 členov.

Podmienky vzniku členstva, členský príspevok a finančná pomoc:

Členom Združenia sa môže stať občan Slovenskej republiky a Európskej únie vo veku od 18 rokov do 55 rokov. Pri vstupe noví členovia uhrádzajú jednorazové zápisné nasledovne:

* 0,00 EUR pre členov vo veku od 18 do 35 rokov,

* 5,00 EUR pre členov vo veku nad 35 do 45 rokov,

* 10,00 EUR pre členov vo veku nad 45 do 55 rokov.

Výšku základného ročného členského príspevku a výšku finančnej pomoci schvaľuje Správna rada PPZ. Základný ročný členský príspevok je vo výške 23,00 EUR / člen / násobok.
V závislosti od dĺžky členstva a výšky členského príspevku je výška pohr. podpory nasledovná:

* 520,00 EUR, ak bol zosnulý členom viac ako 15 rokov,

* 380,00 EUR, ak bol členom viac ako 10 rokov, do 15 rokov,

* 270,00 EUR, ak bol členom viac ako 5 rokov, do 10 rokov,

* 160,00 EUR, ak bol zosnulý členom od 1 do 5 rokov.

Noví členovia majú možnosť voľby viacnásobného platenia členského príspevku, a týmto získajú pozostalí viacnásobnú finančnú podporu (napr. v prípade dvojnásobku je člen. príspevok (2×23,00) vo výške 46,00 EUR a pohr. podpora po 15 rokoch členstva (2×520,00) vo výške 1.040,00 EUR.

Úhrada členského príspevku:
IBAN: SK26 0200 0000 0000 0093 0582

Nezabudnite uviesť: variabilný symbol = číslo odbočky, špecifický symbol = matričné číslo pridelené Ústredím, a do správy pre prijímateľa meno a priezvisko platiaceho člena.

Napíšte nám

Vaša správa bola úspešne odoslaná ;-)

Všetky položky označené symbolom * sú povinné!

• Všetky položky označené symbolom * sú povinné!

• This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.